Produkcja Okien - Produkcja szyb zespolonych

 

Produkcja okien PCV

 

Rozwój nowoczesnego budownictwa w tym i stolarki okiennej wymusił na producentach wytwarzanie coraz to lepszych wyrobów. Dla zapewnienia ich wysokiej jakości niezbędny jest nowoczesny park maszynowy. Jakość maszyn, automatyzacja procesu produkcyjnego i związana z tym przez procesy optymalizacji oszczędność materiału oraz zwiększenie wydajności to obecnie główne działania firmy Bajcar w sferze produkcji. Całość produkcji jest realizowana na dwóch bliźniaczych liniach produkcyjnych dla produkcji standardowej oraz na linii dodatkowej realizującej zlecenia niestandardowe (drzwi, skosy, zlecenia w kolorze). Na odrębnej hali produkcyjnej jest realizowana produkcja szyb zespolonych. Poprzez tę krótką prezentację wyposażenia technicznego w poszczególnych fazach procesu produkcyjnego chcielibyśmy przedstawić Państwu nasze możliwości produkcyjne. Elastyczny system produkcji i zarządzania umożliwia sprawne wdrażanie kolejnych celów strategicznych firmy. Ostatnie lata to okres intensywnych przemian . Wychodząc naprzeciw wciąż rosnącym wymogom klienta firma bezustannie rozszerza i uatrakcyjnia swą ofertę sprzedaży.

 

Faza cięcia profili i wzmocnień stalowych

Produkcja profili okiennych Materiał na poszczególne stanowiska cięcia zostaje dostarczany w paletach przy pomocy suwnicy słupowej z wózkiem przesuwnym. Dostarczony materiał jest cięty przy pomocy 4 nowych pił dwugłowicowych, które oprócz standardowych funkcji posiadają opcję samozerowania gwarantującą prawidłowość wprowadzonego wymiaru, dodatkowo w celu kontroli, umieszczony jest również magnetyczny odczyt długości profile kontrolujący przejazd silnika głowicy tnącej. Sterowanie wszystkimi funkcjami odbywa się komputerowo, dane ze zleceniami dla pił są wprowadzane przy pomocy dyskietki, a w niedługim czasie zostanie zastosowane ich wprowadzanie przy pomocy karty sieciowej. Cięcie wzmocnień odbywa się przy pomocy piły taśmowej. Na uwagę zasługuje tu nowatorskie rozwiązanie stołu podawczego do cięcia zarówno pojedynczych jak i całych pakietów wzmocnień stalowych.
Faza zbrojenia i obróbki profili oraz frezowania i wiercenia

Uzbrajanie profili okiennych Materiał na poszczególne stanowiska cięcia zostaje dostarczany w paletach przy pomocy suwnicy słupowej z wózkiem przesuwnym. Dostarczony materiał jest cięty przy pomocy 4 nowych pił dwugłowicowych, które oprócz standardowych funkcji posiadają opcję samozerowania gwarantującą prawidłowość wprowadzonego wymiaru, dodatkowo w celu kontroli, umieszczony jest również magnetyczny odczyt długości profile kontrolujący przejazd silnika głowicy tnącej. Sterowanie wszystkimi funkcjami odbywa się komputerowo, dane ze zleceniami dla pił są wprowadzane przy pomocy dyskietki, a w niedługim czasie zostanie zastosowane ich wprowadzanie przy pomocy karty sieciowej. Cięcie wzmocnień odbywa się przy pomocy piły taśmowej. Na uwagę zasługuje tu nowatorskie rozwiązanie stołu podawczego do cięcia zarówno pojedynczych jak i całych pakietów wzmocnień stalowych.
Faza zgrzewania profili

Zgrzewanie profili okiennych Ten najważniejszy element procesu produkcji jest realizowany przy pomocy stanowiska zgrzewarek. Czterogłowicowe zgrzewarki AKS 1600 firmy Urban zlikwidowały nam poprzez swoją niezawodność i wydajność to wąskie gardło produkcji jakie występuje w większości zakładów produkujących okna PCV. Zgrzewarki te posiadają możliwość ustawienia wszystkich profile parametrów typu, temperatura zgrzewania, czas nagrzewania, nacisk na profile, przy czym temperatura zgrzewania jest stale automatycznie nadzorowana, a czas zgrzewania w zależności od przekrojów profili jest dopasowywany automatycznie. Również pozycjonowanie profili odbywa się elektronicznie. Całości dopełnia sterowanie z możliwością połączenia sieciowego umożliwiające współpracę z innymi urządzeniami.
Faza czyszczenia naroży zgrzewów

Czyszczenie naroży okiennych Po zgrzaniu poszczególne naroża ram i skrzydeł okiennych czyszczone są na oczyszczarkach wyposażonych dodatkowo w górny i dolny frez czyszczący rowek pod uszczelką oraz hydrauliczny nóż pływający czyszczący skos przyszybowy.


Faza okuwania

Montaż okuć okna Tak obrobione elementy są przekazywane na stoły do okuwania. Skrzydła okienne okuwane są na stołach firmy Urban FAS 250 posiadające możliwość uchylania. Wyposażone są one w jednostkę śrubowania dla okuć na płaszczyznach i narożnikach z automatycznym doprowadzeniem śrub, hydropneumatyczną przecinarkę do okuć, system mierniczy oraz zespół wiercący okucia narożników. W połączeniu z okuciami obwiedniowymi firmy Roto daje nam to stabilne i pewne połączenie ramy i skrzydła okiennego.Faza szklenia i kalibracji

Faza szklenia i kalibracji okna Następnie okna są szklone i zamykane listwami przyszybowymi na stołach z hydraulicznie podnoszonymi i opuszczanymi blatami, gdzie rolki oporowe zostały zastąpione łożyskowanymi rolkami do transportu, stwarzając w ten sposób specyficzny rolotok do transportu okien na stanowisko kalibracji, gdzie gotowe okna poddawane są ostatecznej regulacji i kontroli jakościowej. Dostępny powyżej potencjał produkcyjny umożliwia nam profile wyprodukowanie 2500 jednostek okiennych dziennie, zaś zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne dają w rezultacie wyrób który zaspokaja wysokie wymagania klientów.

 


Produkcja szyb zespolonych


Wydział Produkcji Szyb Zespolonych Firmy "Bajcar" realizuje proces produkcyjny wyłącznie w oparciu o zlecenie klienta wewnętrznego - Dział Technologii . Proces realizacji zlecenia odbywa się na podstawie normy zakładowej i jest dostosowany do zawartych w niej ustaleń. Poszczególne czynności procesu produkcyjnego są zaplanowane i realizowane w systemie podwójnym kaskadowym.


Cięcie i łamanie tafli szklanych

Cięcie i łamanie tafli szklanych przy produkcji okien Cięcie i łamanie tafli szklanych jest aktywnością wysoce zautomatyzowaną, przebiegającą pod nadzorem obsługi automatu do cięcia szkła. Automat jest zadaniowany elektronicznie. Pocięte tafle szklane są łamane, a uzyskane w ten sposób formatki rozdzielane na specjalnie przygotowane i oznakowane stojaki magazynowe, dzięki którym zapewniona jest pełna identyfikowalność rozkrojów z dokumentacją zlecenia produkcyjnego, eliminująca ryzyko pomyłki.Szlifowanie powłoki na obrzeżu szkła miękkopowłokowego

Aktywności tej poddawane są wyłącznie rozkroje szkła miękkopowłokowego. Polega ona na usunięciu powłoki z tlenku srebra, zwanej popularnie "powłoką termo". Czynność ta gwarantuje adhezję spoiwa organicznego ze szkłem.

 

Cięcie profili ramek dystansowych

Cięcie profili ramek dystansowych okna Cięcie i łamanie tafli szklanych jest czynnością wysoce zautomatyzowaną, przebiegającą pod nadzorem obsługi automatu do cięcia szkła. Automat jest zadaniowany elektronicznie. Pocięte tafle szklane są łamane, a uzyskane w ten sposób formatki rozdzielane na specjalnie przygotowane i oznakowane stojaki magazynowe, dzięki którym zapewniona jest pełna identyfikowalność rozkrojów z dokumentacją zlecenia produkcyjnego, eliminująca ryzyko pomyłki.

Mycie formatek szkła

Mycie formatek szkła przy produkcji okien Mycie formatek szkła jest wysoce zautomatyzowane, realizowane przez specjalistyczną maszynę myjącą, wyposażoną w zamknięty obieg cieczy myjącej i stację uzdatniania. Operator maszyny umieszcza formatki szkła na podajniku rolkowym, który transportuje formatkę do głowicy myjącej, a następnie odbiera oczyszczoną formatkę z maszyny i przekazuje na stanowisko kontrolne.Montaż ramek dystansowych

Montaż ramek dystanwosych - produkcja okien Montaż ramek dystansowych jest realizowany na zmechanizowanym stanowisku pracy wyposażonym w zasypywarkę środka osuszającego. Maszyna uwalnia środek osuszający, który grawitacyjnie wypełnia umieszczony w niej profil ramki. Jednocześnie automat kształtuje gotowy półprodukt zaginając profil ramki w zadany wielokąt. Złożona ramka dystansowa umieszczana jest na stojaku transportowym, którego konstrukcja i oznakowanie umożliwia pełną identyfikowalność elementu ze zleceniem.Nakładanie organicznego szczeliwa wewnętrznego

Nakładanie szczeliwa organicznego wewnętrznego - produkcja okien Nakładanie wewnętrznego szczeliwa organicznego na ramkę dystansową odbywa się na wydzielonym stanowisku. Operator maszyny prowadzi krawędź ramki dystansowej wzdłuż głowicy nakładającej, pokrywając jej powierzchnię styku z formatką szkła równomiernym, jednorodnym i ciągłym słupkiem szczeliwa.
Zespolenie układu szkła

Zespolenie okien Zespolenie układu szkła realizowane jest na zmechanizowanym stanowisku pracy, wyposażonym w prasę zaciskową. Personel obsługujący stanowisko zespolenia układu szkła umieszcza na formatce szkła miękkopowłokowego ramkę dystansową z warstwą wewnętrznego szczeliwa organicznego. Automat nakłada na nią drugą formatkę szkła zgodnie ze zleceniem produkcyjnym. Tak przygotowane zespolenie układu szkła jest następnie zaciskane w prasie, gdzie uzyskiwany jest nacisk odpowiedni dla uzyskania odpowiedniej powierzchni styku szczeliwa ze szkłem i ramką dystansową oraz ustalonej grubości zespolenia.

Napełnianie przestrzeni międzyszybowej gazem

Standardowo przestrzeń międzyszybowa izolacyjnej szyby zespolonej wypełniania jest gazem obojętnym - argonem. Istnieje możliwość napełaniania przestrzeni międzyszybowej gazami specjalnymi, wpływającymi na polepszenie parametrów użytkowych w zakresie izolacji termicznej lub akustycznej.

 

Uszczelnienie obrzeża zespolonego układu szkła

Uszczelnianie okien Uszczelnienie obrzeża zespolonego ukladu szkła polega na wypełnieniu przestrzeni zewnętrznej zespolonego układu szkła wyznaczonej przez zewnętrzną powierzchnię ramki dystansowej i krawędzie tafli szkła użytego w zespoleniu dwuskładnikowym szczeliwem zewnętrznym. Po tej operacji gotowe już zespolenie umieszczane jest na wózkach transportowych.